Judul Website

Written by Nurul Pajariah on . Hits: 935

BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN

 

Dasar Hukum : PP No. 5 Tahun 2019 & Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 57/KMA/SK/III/2019

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA :

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (RUPIAH)
 I. HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
 B. PERADILAN AGAMA
1. Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan/Bantahan per perkara 30.000,00 
2. Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah per relaas 10.000,00 
3. Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah per relaas 10.000,00 
4. Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah per relaas 10.000,00 
5. Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah per relaas 10.000,00 
6. Relaas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah per relaas 10.000,00 
7. Relaas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah per relaas 10.000,00 
8. Relaas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah per relaas 10.000,00 
9. Relass Panggilan Ahli Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah per relaas 10.000,00 
10. Relaas Panggilan Penterjemah per perkara 10.000,00 
11. Pemeriksaan Setempat atas Permintaan per penetapan 10.000,00 
12. Pendaftaran Permohonan Sita per perkara 25.000,00 
13. Penetapan Sita per penetapan 25.000,00 
14. Berita Acara Penyitaan per berita acara 25.000,00 
15. Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah per relaas 10.000,00 
16. Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah per perkara 10.000,00 
17. Surat Pencabutan Gugatan per perkara 10.000,00 
18. Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan per relaas 10.000,00 
19. Pendaftaran Pengangkatan Sita per perkara 25.000,00 
20. Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran per penetapan 10.000,00 
21. Berita Acara Penawaran Pembayaran per berita acara 10.000,00 
22. Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau Barang) per berita acara 10.000,00 
23. Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah per perkara 10.000,00 
24. Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek per perkara 10.000,00 
25. Redaksi Putusan/Penetapan per putusan/ penetapan 10.000,00 

 

.

maklumat

nilai organisasi

instagram fbook youtube tiktok web

Tautan Aplikasi

© 2019 Pengadilan Agama Singaraja